[ ความภาคภูมิใจของเรา ! ]

       วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายอนุชิต อุปแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ได้มองเกียรติบัตร ครูดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2565 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา


       วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายอนุชิต อุปแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 28 ในวันที่ 21-24 กรกฏาคม พ.ศ.2565 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด