ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์:พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างการบริหาร
   คณะกรรมการสถานศึกษา
   ครูและบุคลากร
   ข้อมูลรักเรียน
   กองทุรการศึกษา
   เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
   บทเรียนออนไลน์
   งานวิจัยในชั้นเรียน
   เผยแพร่ผลงาน
   รอบรั้วโรงเรียน
   ความภาคภูมิใจของเรา
   อ่านจดหมายข่าว
            Web Counter

โรงเรียนรร.บ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)

ชื่อโรงเรียน รร.บ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
เบอร์โทร 043-009603
โทรสาร 043-009603
อีเมล์ kukhard16@gmail.com
เว็บไซต์ www.kksc.ac.th
สายด่วน!!! 086-3707815 (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)

แผนที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


นายอนุชิต อุปแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสาวเบญญาภา ชัยอ่ำเดชากุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
ติดต่อเรา : กระดานสนทนา
รวม LINK[ บริการสืบค้น ]