ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์:พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างการบริหาร
   คณะกรรมการสถานศึกษา
   ครูและบุคลากร
   ข้อมูลรักเรียน
   กองทุรการศึกษา
   เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
   บทเรียนออนไลน์
   งานวิจัยในชั้นเรียน
   เผยแพร่ผลงาน
   รอบรั้วโรงเรียน
   ความภาคภูมิใจของเรา
   อ่านจดหมายข่าว
            Web Counter

[ ข่าวรอบรั้วโรงเรียน และกิจกรรมต่างๆ ]

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

คณะครูและคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า ได้ออกมาให้ความรู้แก่นักเรียน 2 เรื่อง คือ การป้องกันตัวจากไข้เลือดออก และ โรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2561

คณะครูและตัวแทนนักเรียนที่ได้ร่วมแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นที่ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ได้เป็นตัวแทน 4 รายการ คือ คัดลายมือ ป.1-3 โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-6 งานร้อยมาลัย ป.4-6 และงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-6

ภาคเรียนที่ 1/ 2561

ทุกวันอังคาร คณะครูและนักเรียน ในช่วงเช้าหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ มีกิจกรรม ขยับกาย สบายชีวี เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

คณะครูได้เข้าร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ ห้องโสตทัศนปกรณ์ โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)

วันที่ 26 มิถุนายน 2561

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ได้จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดไปในหมู่บ้านที่อยู่รอบๆ บริเวณโรงเรียน

วันที่ 26 มิถุนายน 2561

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ได้จัดงานวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ครูกวีของไทย

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ได้ อบรม สั่งสอน

วันที่ 16 มกราคม 2561 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ได้จัดงานทำบุญสถาปนาโรงเรียน และในงานมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ปกครองที่ได้มอบทุนการศึกษาให้ในแต่ละปีการศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2559

คณะครูได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จะสำเร็จการศึกษาไปปัจฉิมนิเทศและทัศนศึกษาที่เขื่อนอุบลรัตน์ และไปนมัสการหลวงพ่อใหญ่รอยพระพุทธบาทภูพานคำ และไปคลายร้อนที่บางแสน ๒

 

วันที่ 14 มีนาคม 2559

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)  ได้จัดพิธีบายศรี สู่ขวัญและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้น อนุบาล ๓ , ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ 11 มีนาคม 2559

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตอุปถัมภ์) ได้จัดงานวันชื่นชมผลงานของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้มาดูผลงานที่บุตรหลานของตนเองได้จัดทำมาตลอดปีการศึกษาและในงานได้เชิญกลุ่ม OTOP ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านมาออกร้านค้าต่างๆ และยังมีวิทยาลัยการอาชีพพลและวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการมาร่วมออกร้านด้วย

วันที่ 8 มีนาคม 2559

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)  ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามและตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559

คณะครูได้นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมอบรมในโครงการภาวะผู้นำ  ณ ค่ายท่าเยี่ยม  อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งโครงการนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ  ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกภาวะความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

วันที่ 9 มกราคม 2559

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ได้เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า ในงานมีการแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในกลุ่มตำบลโคกสง่าและมีซุ้มแจกของขวัญให้กับเด็กๆทุกคน

วันที่ 8 มกราคม 2559

คณะครูและตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น ซึ่งมี 4 โรงเรียน ปีนีัได้จัดการแข่งขันอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองแวงมน

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)

วันที่ 29 ธันวาคม 2558 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และจัดกิจกรรมในวันปีใหม่ มีการแสดงของนักเรียนและแลกเปลี่ยนของขวัญ
นายอนุชิต อุปแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
ติดต่อเรา : กระดานสนทนา
รวม LINK[ บริการสืบค้น ]