ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์:พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างการบริหาร
   คณะกรรมการสถานศึกษา
   ครูและบุคลากร
   ข้อมูลรักเรียน
   กองทุรการศึกษา
   เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
   บทเรียนออนไลน์
   งานวิจัยในชั้นเรียน
   เผยแพร่ผลงาน
   รอบรั้วโรงเรียน
   ความภาคภูมิใจของเรา
   อ่านจดหมายข่าว
            Web Counter

[ กองทุนเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ]


รายงานกองทุนการศึกษา ปี 2553 คลิกเพื่อโหลด
รายงานกองทุนการศึกษา ปี 2554 คลิกเพื่อโหลด
รายงานกองทุนการศึกษา ปี 2555 คลิกเพื่อโหลด
รายงานกองทุนการศึกษา ปี 2557 คลิกเพื่อโหลด
รายงานกองทุนการศึกษา ปี 2558 คลิกเพื่อโหลด

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


นายอนุชิต อุปแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสาวเบญญาภา ชัยอ่ำเดชากุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
ติดต่อเรา : กระดานสนทนา
รวม LINK[ บริการสืบค้น ]